Viltspårs hunden

_DSC0570a

En viltspårhund/eftersökshund är en specialutbildad hund som många gånger har den svåraste uppgiften av alla jakthundar. Eftersöket är ofta svårt p.g.a. faktorer som skadans art, väderleksförhållanden, markunderlag, årstid, spårålder, tidpunkt på dygnet och sökets längd. Eftersökshunden arbetar i nära kontakt med sin förare. Ett samarbete som skall pågå under hela eftersöket. Hunden skall arbeta i ett lugnt och tyst tempo. Föraren skall röra sig tyst och vara tyst förutom när lågmälda beröm ges till hunden.

Viktiga egenskaper
* Näsans känslighet
* Spårvilligheten - jaktlust
* Spårsäkerheten - att följa samma spår
* Psykisk uthållighet - envishet, tåga
* Arbetssättet vid spårningen - lugnt, låg näsa, spårnoga

Det är viktigt att förstå att det tar tid att lära en hund att bli spårsäker, spårnoga och metodisk i sitt spårarbete. Det krävs mycket tålamod från föraren och man ska inte överanstränga sin hunds psykiska prestationsförmåga. Att lära sig att "Läsa av" hundens signaler är mycket värdefullt i spårarbetet. Hur ser hunden ut när den spårar, vid skenspårning, när hunden fått tappt, växlat över på färskt vilt eller aktivt söker efter det tappade spåret. En del hundar är svåra att läsa och visar bara med små tecken att den aktivt spårar medan andra är mycket tydliga i sitt spårarbete och visar klart när den är på spåret.

Vittring
Ett djur avger vittring och lämnar efter sig ett doftspår = viltspår.
Vittring kan förekomma som:
* Kroppsvittring
* Spårstämpelns vittring
* Det sårade djurets vittring (blodvittring, trasiga vävnader och organ, kroppsvätskor)

Vittringens styrka och varaktighet är beroende av:
1. Spårets ålder
Varma slag - upp till en timma
Kalla slag - upp till ca två dygn

2. Djurets fysiska tillstånd
Ett friskt ostört djur - normalt vittringsgivande
Ett uppskrämt djur - avger starkare vittring
Ett brunstigt djur - könsdoftkörtlarna aktiverade
Ett skadat djur - vittring från blod, vominnehåll etc.
 

3. Markens beskaffenhet
Torr hård mark - Liten kontaktyta för foten
Fuktig mark - Binder doftsekret bättre
Vegetationsrik mjuk mark - Stor kontaktyta
 

4. Väderleken
Temperaturen
Varm mark som avkyls ger utstrålning, avdunstning=bra vittringsförhållanden
Kall mark som uppvärms ger daggbildning, vittringen binds vid marken
Blåst - Driver bort vittringen från spåret
Regn - Binder vittringen och drar ned den i markförnan