Vilt eller dummy


alice med and


För att kunna starta på prov behöver din hund kunna apportera allt slags vilt förekommande på prov (kråka, duva, kaja, trut, mås, kanin, and, korp, råka, m.m.) och behandla viltet väl, vilket innebär att viltet inte får tuggas på eller på annat sätt hanteras ovarsamt. Din hund ska kunna gå lös (fot) utan koppel och ha stadga i skott (vara skottfast = inte skotträdd), vilket innebär att det är du som ger hunden din tillåtelse att hämta viltet. Hunden ska komma in till dig med viltet och lämna det i din hand (avlämning). Din hund ska också kunna apportera i vatten.

Intresse för fågel

Lina intar jakt och lekställning vid valp apportering

Börja med att visa valpen fågeln och få den intresserad av den. Den har förhoppningsvis redan tagit vilt hos sin uppfödare och känner då igen lukten. Börja med att ta ut valpen i ny terräng så att valpen inte känner sig så hemmastadd och säker på sig själv. Kasta en enkel markering (kast med en fågel) med vilt eller dummy, vilket du anser vara bäst.

 

valparna tar fågeln

(Fanny och Yoshi har hittat kajan matte gömt)

 

 Själv vill vi se att valpen verkligen tar vilt och använder därför det. Andra tycker kanske att apporteringen ska vara helt befäst innan du börjar med vilt. Det finns nog lika många teorier som förare. Bestäm själv vilket du och din valp känner mest för.

 

Det är inte alltid lätt att få tag i vilt, men hör med din uppfödare så kanske han/hon kan hjälpa dig. Använd kanske en mindre kråka eller en duva. Om du inte har vilt, använd dummy. Det är bra att vara två i början, en som kastar och en som för valpen.

 

För träning används sydda påsar som kallas dummies som finns att köpa i djuraffärer. Varje dummy kan väga något hekto upp till ett par kilo. Det är viktigt att du använder dummies enbart till träning, aldrig till lek. Vid träning i vatten ska