Var ska man träna?

Stanley på and jakt

(Winner Ghost Mr Grant " Stanley" apporterar and)

Måste man ha jakträttsinnehavarens tillstånd för all slags träning med hund; jakt, bruks och så vidare?

Detta gäller väl bara apporterings -träning och släpspår?

Jo, man måste ha jakträttsinnehavarens tillstånd där du tränar din hund. Tränar du spår med kopplad hund är det inte säkert att du behöver tillstånd.Vi kan tänka oss att det är OK att lägga ett blodspår och sedan gå det med sin hund i lina, utan att egentligen fråga först. Men det är alltid bättre att fråga.Vad det gäller all annan jaktträning, som apportering eller stötande, drivande, ställande av vilt etc. måste man ha tillstånd från den som har jakträtten. Dessutom måste denna träning ske under den tid det är tillåtet att släppa en hund på jakt eller träning för just detta ändamålet.

När det är tar man reda på i jaktförordningen. Under hundförbuds- tiden får ingen, alltså inte ens markägare eller jakträttsinnehavare, släppa sin hund eller jaktträna den i marker där det finns vilt.

 

Apportering och spår kan man dock tillåta sig om det inte finns risk att hunden stör vilt. Det utesluter till exempel vattenapportering i vass.