Utrustning vid jakt

Utrustning
Koppel, minst 1.25 meter
Kedja glidande genom en ögla, s k stryp.
Lina som inte trasslar sig lätt, ca 10 – 15 meter

Apporter

5 st, från 2 till 3.5 dm av varierande tyngd ca 1.5 till 15 hg.

Om Du skulle komma på ide´n att göra Din apport själv kom då ihåg att kärnan i apporten (träbit eller järnstång) måste bäddas in så mycket att hunden inte känner det hårda innandömet vid apporteringen. Känner hunden det hårda i apporten verkar det som den söker det hårda i apporterna och kan därigenom bli för hård i munnen.
En lång apport tvingar hunden att ta ett grepp som ger bra balans på apporten.


Visselpipor
Det finns olika typer av visselpipor, t ex tyst pipa (ställbart tonläge) och visselpipa gjord av horn. Undvik s k domarpipor (man skall vara tyst i skogen).


Vi har lånat detta material av Gunilla och Tore Danielsson
Text: Tore Danielsson