Utomhus eller inomhus utställningar

tindraosmillairingen

Utställningar anordnas året om i hela Sverige. Under vår och sommarmånaderna anordnas utställningarna utomhus. Oftast hyr klubbarna parker vid gods eller idrottsanläggningar som rymmer mycket folk. Då bör man tänka på att ta med kläder efter väder och gärna solparasoll och kanske ett tält att skydda sig mot både regn och sol. Detta är inte ett måste men en rekommendation.

Hundarna får under inga omständigheter sitta inlåsta i varma bilar (arrangörerna har patrullerande vakter som slår sönder fönsterrutorna på bilarna om detta upptäcks). Arrangörerna tar ofta ut en parkeringsavgift för att täcka en del av utgifterna. Tänk på att ha lite pengar till hands vid ankomsten till utställningen för parkeringsavgift och till katalog.

Inomhus-utställningarna är under senhösten, vintern och tidig vår och då använder klubbarna sig ofta av ridhus, idrottsanläggningar, mässhallar osv. Då bör man tänka på att det är trängre om plats och svårt att röra sig utan att möta andra hundar. Tänk därför på att inte ta på hunden flexikopplet för allas säkerhet och trevnad.

När klubbarna hyr lokaler får de anvisningar var hundarna får rastas, och vi bör hjälpas åt  att plocka upp och respektera denna rekommendation. 

Utställningar anordnas året om i hela Sverige. Under vår och sommarmånaderna anordnas utställningarna utomhus. Oftast hyr klubbarna parker vid gods eller idrottsanläggningar som rymmer mycket folk. Då bör man tänka på att ta med kläder efter väder och gärna solparasoll och kanske ett tält att skydda sig mot både regn och sol. Detta är inte ett måste men en rekommendation.

  

Hundarna får under inga omständigheter sitta inlåsta i varma bilar (arrangörerna har patrullerande vakter som slår sönder fönsterrutorna på bilarna om detta upptäcks). Arrangörerna tar ofta ut en parkeringsavgift för att täcka en del av utgifterna. Tänk på att ha lite pengar till hands vid ankomsten till utställningen för parkeringsavgift och till katalog.

Inomhus-utställningarna är under senhösten, vintern och tidig vår och då använder klubbarna sig ofta av ridhus, idrottsanläggningar, mässhallar osv. Då bör man tänka på att det är trängre om plats och svårt att röra sig utan att möta andra hundar. Tänk därför på att inte ta på hunden flexikopplet för allas säkerhet och trevnad.

När klubbarna hyr lokaler får de anvisningar var hundarna får rastas, och vi bör hjälpas åt  att plocka upp och respektera denna rekommendation.