Träning på konstgjorda spår

lea vilspårar

1. Börja helst spårträningen före eller efter annan jaktträning.

 2. Ålder? - Man kan  börjar med sina valpar redan vid 8 veckors ålder men bara korta KRAVLÖSA spår som dom får gå med en gång.


3. Låt hunden stifta bekantskap med viltdel och blod under beröm, lugn och uppmuntran.


4. När hunden är bekant med viltet så lägg korta spår på 100-200 m och i lättframkomlig terräng.


5. Öka längd och svårighetsgrad allteftersom hundens spåregenskaper ökar, låt hunden aldrig misslyckas här.


6. Spårvilligheten kan förbättras genom beröm och uppmuntran under träning och genom utnyttjande av verkliga fall.


7. Spårsäkerheten kan förstärkas genom att lägga ut förvillande spår på "riktiga" spåret.


8. En het hund kan dämpas genom att spåret görs svårare (t ex äldre spår, lite blod eller inget blod) eller genom dressyr.


9. Träningsspåret skall markeras väl. Man måste veta exakt var spåret går för att kunna påverka och stödja hunden.

10. Spåret ska för hunden ha en klar och intressant avslutning