Spårinlärning

Fira gick sitt första viltspår ca 4 månder gammal efter Lea

(Fira 4 månader gammal)

En hund kan aldrig tvingas att spåra utan spårar för att den själv tycker att det är roligt. Med medveten och positiv träning så höjs motivationen till att spårning är roligt. Spårträning är ett mycket bra sätt att mentalt motionera hunden på.

När hunden arbetar med näsan i lugn och ro och lyckas i kombination med rolig träning så stärker det hunden. Kontakten mellan föraren och hunden blir bättre och stärks.

De första spåren läggs som motivationsspår för att få hundens intresse och förståelse för att följa ett spår. Spåren är korta, raka och lätta. Blod används rikligt i spårstart och de första metrarna. Ju längre spåren sedan blir och ju mer hunden utvecklas i sitt spårarbete så minskas blodmängden.
 


Ceremonier

Inför spårstarten är det bra om föraren alltid gör på samma sätt, så att hunden blir koncentrerad samtidigt som hunden förstår att den skall arbeta. Utrustning som spårsele/halsband och spårlina användes bara vid spårning, aldrig under annan dressyr.

 Här komme lite tips på hur du kan göra  vid träning och vad som sker vid ett viltspårsprov

 

Att tänka på:

Det är nyttigt för matte och husse att komma ut i skogen och
hundarna älskar det.

 Vad behövs?

-        Spårsele

-       Spårlina, max 10 meter vid prov

-       Blod, helst från nöt eller vilt. (gris bör undvikas eftersom
         man inte vill vänja hundarna vid vildsvin)

-       Rådjursklöv e.d. fastknuten i en lina.

-       Snitslar knutna i klädnypor

-       Pistol, start- eller ev. s.k. ollonpistol, enbart
        för öppen klass.

-       Markägarens tillstånd (behövs i de flesta fall)

 

 

Vilka spårtyper finns?

Det finns tre typer av spår:

- Motivationsspår, det enklaste som är max. 50 m. rakt fram
   eller med svag böj, inga vinklar eller bloduppehåll.
   Används för att testa/motivera hunden första gången eller
   när man vill muntra upp hunden efter en inte så bra
   insats    -     det är ju roligt att lyckas!!

- Anlagsklass, ska vara minst 2 timmar gammalt,
   spårskiss se länk på länksidan

- Öppen klass, ska vara minst 12-24 tim gammalt,
   skiss se länk på länksidan

 

Hur lägger man spår?

Vid spårstart sparkar man upp en rejäl grop och blodar
rejält i denna. Vid spårets första del blodar man extra,
eller om man trampar i blodet i gropen får man samma effekt.

Sedan blodar man med några (få) droppar blod för vartannat steg (= per meter). Klöven släpas hela tiden, även vid blod- uppehåll.
Vid start, slut, vinklar, bloduppehåll, och s.k. återgångar  fäster man en snitsel i en gren e.d.  Man man markera början på återgångar e.d. med två snitslar om man vill. Allt för att göra det tydligt för den som sedan ska gå spåret.
Vid spårslut fäster man klöven i ett träd e.d. och när hunden
hittat den så får den bära den tillbaka.
Den som går spåret tar med sig snitslarna tillbaka, fäster dom enklast i kläderna.

 

Svårighetsgrader är:

-        bloduppehåll

-        vinklar

-        återgångar, se spårskissen i slutet.

-        kombinationer, ex-vis vinkel med bloduppehåll.

-        hur gammalt spåret är, anlagsklass 2-5 timmar och öppen
         klass 12-24 timmar.

 Övningar och prov

Man kan avlägga prov i viltspår med en godkänd domare.
Första steget är anlagsklass där man ska ha en ”etta”  (minst 32 poäng) för att få fortsätta i öppen klass.
I öppen klass ska man ha tre ”ettor” (minst 32 poäng) för
minst två olika domare. Då blir hunden Svensk Viltspår

Champion.