Saga   -   Keno

Saga Keno
Morkullans Morgonrodnad "Saga"    Elgentorpets Keno "Keno"

                 

Sagas födde 5 st.Valpar i december i 2002 alla lever/vita

SagaKenoELGENTORPETS GLIMMAELGENTORPETS GLITTRAELGENTORPETS GNISTRA
ELGENTORPETS MÅNSKENELGENTORPETS TINDRA