Ledarskap och hur gör man då?

 

 

Ledarskapet är något man förvärvar , det är inte självklart att det är människan som styr i en flock (familj)

 

 

En ledare ska kunna skapa goda relationer med andra och vara goda förebilder.

Många människor tror att ledskapet finns där från början när man köper valp men det är en fråga om valpen uppfattar människan som sin ledare trovärdig när den växer upp.

Kiwi får ligga på rygg för Fira tränar uppfostring

Med tydliga och stabila signaler fungerar oftast flocken bra med en människa som flockledare då den förser hunden med mat , boende, aktivering och social samvaro men man kan bli utkonkurerad av en annan hund som är tydligare den kan själv försöka bli ledare i flocken om inte den uppfattar människan jobba för flockens bästa.

 Kiwi 6 veckor i mattes famn

De flesta ledare utstrålar lugn och självförtroende och blir visade respekt för detta då det ses som en förutsättning för att trovärdig och förutsägbar för de andra.  Den ska vara tydlig med vad som ska göras ,se till flockens bästa och kunna fatta beslut som kräver både mod och  intelligens och kunna uppmuntra till samarbete.

Fältarbete springer östracup08

Den ska kunna fördela  flockens uppgifter efter kunskap och mognad och ge övriga gruppmedlemmar stöd i deras utveckling till att bli en anpassad individ i gruppen.

 Lea bär stolt klöven efter avklarat viltspår

Det är inte den största och starkaste  och den mest dominanta eller kaxigaste som väljs som ledare i en flock utan de andra egenskaperna är mer avgörande så att rangskalan efter mognad och egenskaper ska fungera.

Lea leker med Fira och Harry

 

I hemmets flock är det flesta människor införstådda i att föräldrar är ledare över barnen men hur passar hunden in?

Hundar ser inte en människa som skriker och och lätt blir arg och irriterad på sin hund eller barn som en ledare utan som en labil flock medlem som inte har kontroll över läget. Bättre då att skydda eller hjälpa  den människan då den inte visar tro på sig själv att klara av situationen.(flockmedlem som behöver skydd ska vi hjälpa) Hunden börjar skälla för att skrämma bort faran , morra och hota ev.också  de barn som trilskas eller så kan hunden försöka hjälpa till med fostrandet av den bångstyriga valpen i deras tycke genom att nafsa eller försöka fånga in den när den springer iväg.

 

I ledarskapet ingår ofta fler bitar än man tror detta är inte alltid så tydligt för oss människor.

 Jessica och Kiwi hemma hos mormor och morfar

Lederskapet kan vara fler-delat också  tex. "matte" kan skaffa mat till flocken en egenskap som viktig för en flock  och "husse" eller något barn kan vara den som fördelar och ser till flockens alla behov i övrigt som promenad, aktivering , kel och omvårdnad.

Fira tränar med dummy

Hunden är en språkkänslig varelse som läser av kroppsspråket mycket fort och den har stor intuition över hur våra känslor påverkar vårt omdöme och förmåga att lösa situationer men den är trögare på att förstå det talade språkets instruktioner.

De vill kunna lita på sin ledare men förstår inte alltid när vårt talspråk krockar med kroppsspråkets signaler och det kan misstolkas av oss människor  som trots av hunden och hunden uppfattar inte människans signaler som en  samarbetes invit.

 Det är vad vi oftast kallar olydnad eller ouppfostrad hund. 

Alla tror olika inom ledarskap men detta är vad vi vill förmedla till er om ni vill få mer om detta så hör av er med frågor,så kan vi ge tips och råd inom ämnet.