Jakt träning för valpar

Lina undersöker kajan

När kan jag börja träna?
Den första frågan som den nyblivne springer-ägaren ställer sig är när kan jag börja, hur ofta och hur skall jag träna? För att besvara dessa frågor följer här att antal sanningar som alltid gäller vid träning av hundar, oavsett ras:

Från ca 8 veckors ålder: 1–2 gånger per dag, 1–2 minuter per gång under de första veckorna och ca 5–10 minuter när valpen är 4-5 månader.

Efter det att valpen har ätit och är rastad.
-att valpen skall uppfatta träningen som lek och att jag skall slösa med beröm.

-Hunden ska tycka att övningen skall vara rolig och
-att jag lär mig läsa valpens reaktioner.
Tänk på att träningen är medveten, konsekvent och lyckad.

Träning som lek? – jag måste tänka på:

-att jag på intet sätt får ställa krav på valpen

Valpens reaktioner? – jag måste tänka på:
-att jag måste kunna avgöra om valpen uppfattar övningen rolig.

-att jag måste utforma övningarna så att de bildar ett underlag som går att använda för ytterligare dressyr när valpen blir äldre.

-att jag uppträder lika från gång till gång vid likartade situationer (mycket svårt).

-att jag avslutar övningen när den är som roligast och har gått bra.


När jag tränar min valp måste jag tänka på:

 -att jag på intet sätt får ställa krav på valpenValpens reaktioner? – jag måste tänka på:

-att jag måste kunna avgöra om valpen uppfattar övningen rolig.

-att jag måste utforma övningarna så att de bildar ett underlag som går att använda för ytterligare dressyr när valpen blir äldre.

-att jag uppträder lika från gång till gång vid likartade situationer (mycket svårt).

-att jag avslutar övningen när den är som roligast och har gått bra.


Skogsvana

Skogsvana får valpen genom att vistas i skogen under lämpliga promenader (ingen konditionsträning) I skogen finns många farligheter som stubbar, stenar m.m.. När valpen visar rädsla för något går Du fram till föremålet, tar i det och lockar till Dig valpen så att den nosar på det farliga och finner att det inte var farligt. Valpen skall själv gå fram.

Efterhand som valpens förmåga ökar att ta sig fram i skogen förläggs promenaderna på sidan om stigar och vägar. På så sätt styrs inte valpens vägval utan det naturliga sökmönstret kommer fram. Det kan Du själv hjälpa till att förbättra genom att själv gå i ett sick– sack-mönster och på så sätt stödja valpen att gå ut i lämplig vidd. Den färdiga hundens mönster skall likna en vindrutetorkares rörelse med vissa avvikelser vid vittring. Lämplig vidd i söket är i öppen terräng ca 30 meter och snävare vid tätare vegetation/skog.

Sitta och stanna

Sitt kan tränas i lämplig miljö några gånger om dagen. Gör det till en början försiktigt genom att säga sitt och samtidigt pressa ner valpens bak något.

Stanna tränas t ex när Du öppnar ytterdörren genom att kommendera stanna. Till en början måste Du hålla fast valpen, men efterhand när den vet vad stanna betyder, räcker det med kommandot. Några sekunder efter att dörren öppnats tillåts den gå ut genom att Du ger ett lämpligt kommando.

Sitt och stanna övningarna skall övas med måtta och tålamod.

Simträning

Valpens kontakt med vatten skall ske på valpens villkor. Bär aldrig ut en valp i vattnet för att lära den att simma. Gå eller spring längs med stranden i grunt vatten med valpen. Allt eftersom modet ökar hos valpen lockas den ut på djupare vatten. När den så småningom är på simdjupt vatten håll upp valpens bakdel till vattenytan genom att gripa tag i svansen. Därigenom får hunden rätt kroppsläge och simmandet går bättre.


Den apporteringsglada valpen kan Du locka ut i vattnet genom att kasta ut en apport på några centimeter djupt vatten till en början (den måste ha bekantat sig med vattnet först). Vattendjupet ökas successivt men aldrig djupare än att valpen vågar hämta apporten.

OBS! Använd aldrig pinnar som apporter.
Om valpen inte vill gå ut på djupare vatten första sommaren så misströsta inte. Nästa sommar simmar den säkert.

Enkla apporteringsövningar

Före 12 veckors ålder har valpen svårt att se och uppfatta snabba rörelser. Därför är en boll bra att ha som apportobjekt därför att den kan rullas iväg långsamt. Sitt på golvet i en korridors öppna del, ta valpen i famn, låt den nosa ordentligt på apporten, rulla iväg bollen (ca 1–2 meter), säg -jaa eller något liknande på ett hetsande sätt och släpp valpen.

Kom ihåg – låg röstnivå, vänlig ton men ändå bestämd
.


Valpen tar som regel bollen och försöker ta den till sin plats. Därför sitter Du så att säga i vägen och fångar valpen när den skall förbi. Låt valpen hålla bollen en kort stund och lossa den försiktigt ur munnen samtidigt som Du säger loss. Gör övningen max 2–3 gånger per dag.

Kom ihåg – ge valpen mycket beröm efter varje apport och inget godis under övningen.

Så länge en valp bär en sak händer inget, men om den lägger sig ned med sin sak kan små valptänder uträtta stordåd på kort tid. Därför är det viktigt att Du lär Din valp apportering = när den har något så kommer den till Dig med apporten.


Inkallning

DEN VIKTIGASTE INLÄRNINGSÖVNINGEN AV ALLA

Inkallningsövningarna har på sätt och vis redan börjat i och med apporteringsövningarna. Inkallning kan övas i olika sammanhang som t.ex. när mat serveras. När valpen är något större och Du försöker bibringa den skogsvana passa det utmärkt att också träna inkallning. Ropa valpens namn och ge samtidigt tecken för hit (= armarna utsträckta i sidled).
Helst skall valpen komma på första kommandot, max två. Variera Dig och istället för att ropa valpens namn skall Du vissla (med pipa) två korta signaler (= hit) och ge tecken. Använd gärna godis när den kommer till Dig och klappa om den och var glad men ta inte fast den. Kalla på valpen när den s a s är på väg till Dig. Om den hittar något intressant skall Du avstå från att kalla på den. Kalla på valpen när Du tror att den tycker att Du just då är det mest intressanta. Om den hittat något intressant skall Du alltså inte kalla på den. Skall Du just då t ex koppla den går Du och hämtar den.


Inkallning tränas och befästs hos hunden så fort tillfälle ges, så även den vuxna hunden. I många olika lägen, både ute och inne, kommer valpen mot Dig och till Dig. Försök att då ta i hunden (ge den t.ex. en vänlig klapp). Om hunden enbart kallas in för koppling blir den snart medveten om detta och uppkoppling är ett sämre alternativ än att vara lös tycker säkert valpen. Därför gäller det att istället övertyga valpen att inkallning är något positivt som t.ex. klapp och godis.

LYCKA TILL

Vi har lånat detta material av Gunilla och Tore Danielsson som skrivit detta.

Text: Tore Danielsson

Teckningar: Gunnar Westberg

För att fördjupa Dig ytterligare rekommenderas:

Fågelhundar – Dressyr & jakt av Sten Christoffersson