Att anmäla till utställning


För den oinvigde kan hundutställning och allt omkring detta

te sig som ett enda virrvarr av konstiga regler och

svårförståeliga termer. Förhoppningsvis ska denna

information lätta på förlåten lite och hjälpa dig som är

relativt ny i "utställningssvängen" en bit på vägen.

Till att börja med ska vi försöka klargöra vilka olika typer av hundutställningar det finns. I annonserna kan man läsa "Officiell utställning", "Inofficiell utställning", "Nationell utställning" och "Internationell utställning" Skillnaden mellan officiell och inofficiell utställning är att resultaten från den officiella utställningen registreras centralt hos SKK och sålunda finns tillgängliga för allmänheten, medan resultaten från den inofficiella inte registreras någonstans.

Arrangerande klubb måste också ansöka om tillstånd hos specialklubben eller hos SKK om att få ha en officiell status

på utställningen. Den arrangerande klubben kan bara ha en

 officiell utställning för raser som lyder under klubbens

rasansvar. Exempelvis kan Svenska springer spanielklubben

enbart anordna en officiell utställning för springrar, alltså inte för några andra raser. Det är enbart på officiella

utställningar som du kan erövra certifikat (cert) eller CK (championkvalité).

Skillnaden mellan nationell och internationell utställning ligger i att du på den nationella utställningen kan erhålla certifikat (som så småningom kan rendera i ett nationellt championat) och på den internationella utställningen, förutom detta certifikat, även kan erhålla ett internationellt certifikat (CACIB) som så småningom kan ge din hund ett internationellt championat. Detta CACIB kan man dock intetävla om förrän hunden har fyllt 15 månader, inte heller om hunden tävlat i veteranklass.

Var hittar man information om utställningar?
Arrangörer av hundutställningar brukar annonsera i SKKs medlemstidning Hundsport eller i respektive specialklubbs-

eller ras klubbs tidning.Vad behöver jag veta för att anmäla mig till utställning?

För det första är medlemskap i arrangerande klubb

obligatorisk. Undantaget är om du anmäler i valpklass eller

om du anmäler till en inofficiell utställning. I de flesta

utställnings-PM framgår vilken typ av blankett du ska

använda vid anmälan och hur inbetalning ska ske. Det finns

idag två typer av blanketter, SKK:s tresidiga tävlings-anmälan och SKK:s postgirotalong

(OBS! du kan inte skriva ut blanketterna härifrån utan måste beställa dem från Blanketter på SKK:s hemsida) Det finns även en egen blankett ifrån SSRK   

(denna kan ni kopiera ifrån oss) inom anvisningarna utställningsinformationen och använd rätt blankett när du anmäler för att vara säker på att du kommer med. Oftast gåranmälnings- tiden ut en månad innan utställningen ska vara, det står i annonsen för varje tävling. Det kan också vara bra att läsa igenom

SKK utställnings-regler och championatbestämmelser innan.

 Som utställare är du skyldig att känna till bestämmelserna

och i dessa finns även särbestämmelser för de olika raserna

angivna (det kan t ex finnas vissa regler för att få tävla om certifikat i vissa raser).

Observera att hund endast kan anmälas i en klass. Viktigt att notera är också hundens ålder vid utställningen. Hund som

ska anmälas t.ex. i juniorklass måste ha fyllt 9 månader

senast dagen före utställningens början. Detta innebär att

hunden, vid en utställning som är exempelvis den 10-11 juni, måste ha fyllt 9 månader senast den 9 juni oavsett om den

ska ställas ut den 10 eller 11. Cirka 7-10 dagar före utställningsdagen får du från

arrangören ett veterinär-PM tillsammans med en nummer-lapp.

Där står vilken tid veterinärbesiktningen är, vilken ring din

hund ska vara i, hur många hundar som bedöms i respektivering och eventuell vägbeskrivning till utställningsplatsen.

 Ta med nummerlappen till utställningen och glöm naturligtvis inte vaccinationsintyget