Hållpunkter innan dressyr träningen börjar

22april-11 022

 

Lär känna Din hund
Lär känna Din hund noga, genom att studera alla hans reaktioner så noga som möjligt. På så vis kan man (om man har tillräckligt intresse och iakttagelseförmåga) få en uppfattning om hans temperament.

Var noggrann
Försök aldrig att springa innan Du kan gå vad beträffar träning. Lär in varje moment noggrant och följdriktigt. Frestas inte att hoppa över moment för att skynda på träningen.

Apportering först.
Träna Din hund så han är en fullständigt pålitlig apportör, innan han får känna glädjen med att jaga.

Ge klara kommandon
Övertyga Dig om att Dina kommandon är klara och tydliga och att Din hund förstår vad som krävs av honom. Insistera på att de order Du vet att han kan, ska genomföras.


Var konsekvent
Försök att ge kommandon med bestämd och lugn auktoritet. Var konsekvent i Ditt uppträdande vad beträffar kommandon, tecken och signaler.

Visa entusiasm
Kom ihåg att under arbete med hunden, svarar han i förhållande till Din entusiasm, eller brist på den.


Sluta med ett lyckande
Försök alltid att avsluta ett träningspass på ett lyckat sätt, så hunden återvänder hem med ett lyckande.

Undvik distraktioner
Ge alltid hunden de första lektionerna på en ostörd plats.

Koncentration
Koncentrera Dig helt på hunden under träning och var hela tiden beredd att ingripa och rätta till misstag.

Ta tillräcklig tid
Om det är någon som helst tvekan om Du har tillräckligt med tid för att avsluta ett träningspass ordentligt, så bör Du avstå från det träningspasset.

Dagdröm inte
Kom ihåg att 10 – 15 minuters koncentrerad träning är så oändligt mycket mer värd än två timmars okoncentrerat arbete.

Skapa kontakt
När Din hund gått igenom första grundträningen, ska Du gå fot med honom på en kort, långsam promenad i koppel före varje lektion. Detta för att samla honom, så Du har hela hans uppmärksamhet.

Fortsätt träna
Om Din hund är framgångsrik första säsongen på jaktprov, slå dig därför inte till ro, utan fortsätt att träna, så han bibehåller sin standard.


Fortsätt att träna
Om Du är lycklig nog att få en hund till jaktchampion, ska Du erinra Dig de saker ni gjorde under hans träning för att nå framgångar. Försök att lära något från varje hund Du tränar, för ingen kan göra anspråk på att kunna allt. Än en gång, kom ihåg att varje hund är en specifik individ.Vi har lånat denna text ifrån Gunilla och Tore Danielsson

som skrev detta i Februari 1978.

Fritt översatt från "Spaniels for Sport" av Talbot Radcliffe

Text: Gunilla och Tore Danielsson